Możecie wierzyć lub nie. Do imion od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. Imię to osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz z ewentualnym drugim i nazwiskiem stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby.

Imię wywodzi się prawdopodobnie od przezwiska i z czasem nabyło ono silnego rysu magicznego. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiemuś obiektowi, przedmiotowi, osobie poczytywano za zdobycie władzy nad nią. Tym samym rodzina nadawała dziecku imię, aby wyposażyć je w pewne cechy, „zaprogramować” jego przyszłość lub odwrócić nieprzychylny bieg wydarzeń. Imię było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem.

Myślicie, że imię wypływa na nasz charakter? Czy jest to możliwe? Wróżka Roma przygotowała dla nas zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imienia.

Alina. Osoba z tym imieniem jest niestałego charakteru, nerwowa, pragnąca przewodzić w towarzystwie mieszanym.

Aleksandra. Osoba o tym imieniu ma charakter marzycielski, nerwowy i skłonny do przesady.

Ludwika. Kobieta o tym imieniu jest zasadnicza, energiczna, pracowita, nie znosząca obłudy, lecz także nerwowa, pobudliwa, nietolerancyjna.

Halina. Osoba o tym imieniu jest pewna siebie, stanowcza, zaradna, ale także zmienna, małostkowa, nerwowa, wrażliwa.

Magda – ma duży temperament, bystry umysł, jest impulsywna. Reaguje dojść nerwowo.

Cezary. Osoby o tym imieniu mają predyspozycje do przewodniczenia w środowisku. Mimo to są to także osoby nerwowe i impulsywne.