Dokumentację urzędową znaleziono na strychu, gdzie przeleżały kilka dekad. O znalezisku władze gminy poinformowały pracowników łowickiej sekcji Archiwum Państwowego w Warszawie. Okazało się, że odnalezione materiały to akta po byłym Urzędzie Gminy Bąków z siedzibą w Zdunach oraz Agencji Pocztowo-Telegraficznej w Zdunach.

Wśród odkrytych dokumentów znalazły się wpisy z akt metrykalnych w języku rosyjskim, służące do wpisywania poszczególnych osób do rejestrów mieszkańców założonych w latach 80-tych XIX wieku, podania o wydanie dowodów osobistych z lat 30-tych XX wieku, dokumentację podatkową z lat 20-tych XX wieku, dokumentację spraw urzędowych, pojedyncze egzemplarze obwieszczeń, świadectwa przeglądu zwierząt (na przykład paszporty koni), rosyjskojęzyczne wypisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów oraz kenkarty w dużej części ze zdjęciami.

– To unikatowe materiały i pierwsze odkrycie dokumentów tego typu na terenie powiatu łowickiego – mówi nam kierownik łowickiej sekcji Archiwum Państwowego w Warszawie, Anna Chmielewska. – Część archiwaliów niestety jest w złym stanie, są uszkodzone lub mocno zabrudzone. Zostały przekazane do specjalistycznej pracowni konserwatorskiej Archiwum Państwowego w Milanówku, gdzie każdy dokument zostanie odkażony i wyczyszczony.

Jak podkreśla Anna Chmielewska nie wiadomo, dlaczego, kto i kiedy przeniósł dokumenty na strych urzędu, ale po latach okazało się, że wybór miejsca na ich przechowanie był dobrą decyzją, ponieważ warunki tam panujące, pozwolą w dużej mierze na odzyskanie archiwaliów.

Po pracach konserwatorskich znalezione w Zdunach dokumenty zostaną przeniesione do Archiwum Państwowego, gdzie zostaną posegregowane i opisane. W ostateczności zostaną włączone do istniejących zespołów archiwaliów lub do nowo powstałego. Być może zostanie zorganizowana w Łowiczu lub Zdunach wystawa, na której będzie można zobaczyć część okrytych na strychu dokumentów.