Zgodnie z potwierdzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dodatkowe świadczenie do 14. emerytury weszło na stałe na listę wydatków. Co to oznacza?

– Należy przypomnieć, że mówimy o emeryturach, które od tego roku są już stałe dla emerytów. Nie będzie decyzji z roku na rok, czy będzie 14. emerytura, tak jak było do tej pory” – potwierdziła minister Marlena Maląg, cytowana przez Radio ZET.

“Czternastki zostaną z nami na zawsze. Oświadczenia nie są potrzebne

Istotne zmiany dotkną emerytów i będą one dla nich pozytywne. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Malone przypomniała, że rząd wpisał czternastą emeryturę na listę stałych corocznych świadczeń. Tym samym będzie ona wypłacana osobom uprawnionym bez konieczności składania wniosku o jej przyznanie.

Transfer czternastej emerytury będzie automatyczny, a jedynym celem rządu będzie zabezpieczenie miliardów złotych na dokonanie tych transferów. Rząd publikuje również coroczne rozporządzenie określające datę przekazania świadczeń na konta osób starszych.

We wrześniu osoby otrzymujące emeryturę minimalną otrzymają dodatkowe 2 202,5 zł. “Czternastkę” otrzymają w całości tylko te osoby starsze, których świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Wyniesie ono 2093,5 zł na rękę. Pierwsze wypłaty ruszyły z opóźnieniem, dopiero 1 września.

Szacuje się, że w tym roku czternastą emeryturę otrzyma około 8,8 mln rencistów. Około 6,8 mln otrzyma świadczenie w całości, natomiast około 2 mln otrzyma je w pomniejszonej wysokości na zasadzie złotówka za złotówkę. Koszty tych świadczeń wyniosą 20,7 mld zł.

ZUS rozprawia się ze spekulacjami. Jaka będzie faktyczna wysokość 14. emerytury? Przejrzysta tabela

Dla emerytury w wysokości do 2900 brutto wysokość świadczenia w momencie wypłaty wyniesie 2202,50 zł netto, czyli o ok. 838 zł netto więcej niż zapisano w ustawie. Wysokość 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o zasiłki, dodatki, zapomogi czy wsparcie (np. świadczenie rehabilitacyjne).

Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane żadne potrącenia ani egzekucje. Czternasta emerytura w wysokości £2,650 brutto będzie wypłacana osobom otrzymującym świadczenia do £2,900. Powyżej kwoty 2900 funtów brutto będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę.

Musi to być co najmniej 50 zł, aby kwalifikować się do dodatkowego świadczenia. W konsekwencji czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5 500 zł brutto.

Dodatek będzie podlegał 9% składce zdrowotnej oraz zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatek 14% nie będzie podlegał innym potrąceniom, np. zajęciom komorniczym. Zasiłek ten nie będzie również wliczany do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus na osobę na utrzymaniu.