Wielu emerytów obawia się, że ich emerytury zostaną z jakiegoś powodu obniżone. Okazuje się, że fiskus ma pełne prawo pozbawić ich części emerytury w określonych okolicznościach.

Wysokość emerytury w 2024 roku – czy może zostać obniżona?

Zdarza się to niezwykle rzadko, ale jest całkiem możliwe. Obniżenie emerytury może spotkać każdą starszą osobę w Polsce. Skutkiem takiej sytuacji mogą być poważne trudności finansowe osób, które otrzymują takie świadczenie.

Dlatego wielu emerytów chce uniknąć zmniejszenia części kwoty otrzymywanej co miesiąc z funduszu ubezpieczeń społecznych i stara się robić wszystko zgodnie z zasadami. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, gdy odpowiedni organ decyduje się na redukcję z najbardziej nieoczekiwanego powodu.

Obniżenie emerytury z powodu nieuiszczenia opłaty licencyjnej

Jak zaznacza portal superbiz.se.pl, wszystko wynika z przepisów prawa. Poczta Polska ma prawo sprawdzić, czy w danym domu znajduje się odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy została uiszczona opłata abonamentowa. Jeśli okaże się, że opłata abonamentowa nie została uiszczona, jest to zgłaszane do lokalnego urzędu skarbowego.

Może się to wydawać zaskakujące – dlaczego Poczta Polska wraz z urzędem skarbowym miałaby ścigać emerytów za opłatę abonamentową? Po pierwsze, jak podaje superbiz.se.pl, nie wszyscy emeryci są zwolnieni z opłaty abonamentowej. Nie powinny płacić osoby po 75. roku życia, po 60. roku życia z emeryturą poniżej połowy średniej krajowej, osoby niepełnosprawne I grupy oraz inwalidzi-weterani.

Stosunek abonamentu RTB do wysokości emerytury. Poważne kary. Można stracić znaczną część emerytury.

Ale w jaki sposób pracownicy poczty określają, kto nie płaci opłaty licencyjnej, jeśli nie ma obowiązku wpuszczania inspektorów do domu? Jak podaje superbiz.se.pl, inspekcja w domu jest nieobowiązkowa, jeśli Centrum Obsługi Finansowej posiada informacje o zaległych opłatach abonamentowych.

Urząd skarbowy po otrzymaniu informacji o zadłużeniu przystępuje do ściągania pieniędzy od dłużnika. Jedną z form, o której wspomina superbiz.se.pl, jest właśnie potrącenie części emerytury – jeśli oczywiście urząd skarbowy ma do czynienia z emerytem. Biorąc pod uwagę, że kara jest równa 30-krotności kwoty miesięcznego abonamentu (27,30 zł), utrata tak znacznej części emerytury może doprowadzić do bardzo nieprzyjemnej sytuacji.