Người kế nhiệm H’Hen Nhiek gần như bị liệt một mắt do căng thẳng kéo dài buộc phải nghỉ việc

Tin liên quan