Piwnice i pomieszczenia magazynowe są często wykorzystywane do przechowywania przedmiotów, które nie mieszczą się w naszych domach. Należy jednak mieć świadomość potencjalnych zagrożeń i konsekwencji prawnych. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych poprzez przechowywanie w piwnicach przedmiotów mogących stanowić zagrożenie pożarowe grozi wysoką karą finansową do 5 tys. zł. Dotyczy to przedmiotów takich jak butle z gazem, materiały łatwopalne, fajerwerki, benzyna przechowywana w kanistrach, pozostałości farb, rozpuszczalniki i środki dezynfekcyjne.

Elementy te łatwo ulegają uszkodzeniu i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Za naruszenie tych przepisów policja i straż pożarna mogą nałożyć kary pieniężne w wysokości od 20 do 5000 zł.

Ryzyka związane z niewłaściwym przechowywaniem innych przedmiotów

Niektóre przedmioty nie są w przepisach wymienione jako zakazane, jednak przechowywanie ich w piwnicach nadal wiąże się z ryzykiem. Piwnice są ciemne, wilgotne i zimne, dlatego nie nadają się do przechowywania:

Sprzęt elektroniczny – wilgoć i niska temperatura mogą uszkodzić elektronikę.

Meble drewniane i przedmioty tapicerowane – wilgoć może je uszkodzić, powodując pleśń i uszkodzenia konstrukcji.

Książki i ubrania – wilgoć może powodować pleśń, niszcząc te przedmioty.

Wiele starych budynków nie ma zamków w drzwiach do piwnicy, więc złodzieje mogą szybko dostać się do środka. Najlepiej unikać przechowywania w tych miejscach cennych przedmiotów.

Bezpieczne i świadome przechowywanie

Piwnice muszą być zorganizowane i świadome tego, co jest bezpieczne, a co może wyrządzić krzywdę.

Odpowiedzialne zarządzanie przestrzenią w piwnicy wiąże się z unikaniem kar, potencjalnych szkód i niepotrzebnych kosztów. Mając świadomość tego, co i jak przechowujemy, możemy stworzyć bezpieczniejsze środowisko dla siebie i naszego mienia.