Jadwiga Kaczyńska była polonistką, nauczycielką i była oficer wywiadu Szarych Szeregów. Jej synami byli bliźniacy: Lech Kaczyński, tragicznie zmarły prezydent RP, oraz Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Jadwiga zmarła w 2013 roku.

Kaczyńska urodziła się 31 grudnia 1926 roku w Starachowicach. Była córką Aleksandra Jasiewicza, inżyniera budownictwa, i Stefanii z domu Szydłowskiej. Miała też cztery siostry i brata zamordowanego w sowieckim gułagu. Ojciec Jadwigi Kaczyńskiej był jednym z planistów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, założonej przez działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej. Mieszkali w domu przy ulicy Adama Mickiewicza 27. Jej stryjowie byli wojskowymi, a jeden został brutalnie zamordowany podczas wojny polsko-bolszewickiej w wieku 25 lat.

Z drugiej strony jej wujkowie byli aktywnymi harcerzami. Jeden z nich był pionierem harcerstwa w Starachowicach. Drugi jako harcerz uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej i zginął w niej w wieku 16 lat.

Działalność kobiety w czasie wojny i po wojnie.

W czasie II wojny światowej Jadwiga Kaczyńska była harcerką i sanitariuszką Szarych Szeregów pod pseudonimem “Bratek”. Stacjonowała w Starachowicach na Kielecczyźnie. W 1944 roku, mając 18 lat, rozpoczęła pracę na oddziale chirurgicznym szpitala w Starachowicach.

Po zakończeniu wojny wstąpiła do katolickiego stowarzyszenia świeckiego, a celem organizacji było połączenie życia chrześcijańskiego z nauką. W tym czasie Jadwiga Kaczyńska była jeszcze uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Ukończyła ją w 1946 roku.

Żona, matka, nauczycielka – co wiadomo o życiu rodzinnym Jadwigi?

Podczas jednego z balów karnawałowych na Politechnice Warszawskiej poznała swojego męża, Rajmunda. Był on pracownikiem Politechniki i jednocześnie porucznikiem Armii Krajowej, który brał udział w Powstaniu Warszawskim. Pobrali się w 1948 roku, a w 1949 roku Jadwiga Kaczyńska urodziła bliźniaki. Są to obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz prezydent RP Lech Kaczyński, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej.

Mając wówczas dwoje dzieci, Jadwiga Kaczyńska ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polonistyka. W 1953 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Pracowała również jako nauczycielka języka polskiego w szkole. W związku z działalnością zawodową Jadwiga Kaczyńska była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 1953-1980.

Nagrody i wspomnienia

W 2005 roku Jadwiga Kaczyńska została nagrodzona “Osobą Roku Życia Warszawy”.

W 2011 roku przyjęła propozycję zagrania w filmie dokumentalnym Anity Gargas “Niemcy” o katastrofie smoleńskiej. Dwa lata później, 17 stycznia 2013 roku, zmarła po ciężkiej chorobie. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 23 stycznia w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Następnie ciało Jadwigi Kaczyńskiej spoczęło w rodzinnej krypcie na cmentarzu powązkowskim.

Po jej śmierci Rada Miejska w Starachowicach przyznała pośmiertnie honorowe obywatelstwo Starachowic, a rok później w Panteonie Pamięci Narodu Polskiego na placu przed kościołem Wszystkich Świętych w Starachowicach otwarto tablicę pamiątkową ku jej czci z napisem: “Jadwidze Kaczyńskiej z wdzięczności za dar życia Prezydenta i Premiera Rzeczypospolitej Polskiej – w pierwszą rocznicę śmierci – mieszkańcy Starachowic”. Tymczasem od 2016 roku jedna z ulic w Starachowicach nosi imię Jadwigi Kaczyńskiej.