Świadkowie zaczęli filmować to niezwykłe zdarzenie na swoich telefonach komórkowych, a materiał filmowy został później rozpowszechniony za pośrednictwem mediów społecznościowych i mediów. Umierając z pragnienia kobra, która wbrew wszelkim instynktom zwraca się do ludzi o pomoc, mocno szokując opinię publiczną. 

Incydent ten wpłynął również na lokalne zwyczaje i postawy wobec węży. Mieszkańcy stali się bardziej świadomi niebezpieczeństw związanych z wężami podczas suszy i zaczęli zwracać na nie większą uwagę. Działania odważnych ludzi, którzy pomogli umierającej kobrze, zwróciły uwagę na problem odwodnienia, które może dotknąć każde żywe stworzenie, w tym węże. 

Przypadek ten pomógł zmienić negatywne postrzeganie kobry i podkreślił znaczenie poszanowania natury. Pokazał, że nawet najbardziej niebezpieczne zwierzęta mogą stać się nieszkodliwe w obliczu zagrożenia ich istnienia, a dobroć i współczucie mogą przezwyciężyć strach i nieporozumienia. 

Jednak pomimo zmiany nastawienia do węży po tym incydencie, należy pamiętać, że kobry pozostają niebezpiecznymi i nieprzewidywalnymi zwierzętami. Ten przypadek jest wyjątkiem od reguły, a ludziom nadal zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości od tych jadowitych węży.