Za pośrednictwem platformy X (dawny Twitter) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poinformował, że po drogach województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poruszają się wzmożone kolumny sprzętu wojskowego. Ich obecność związana jest z ćwiczeniami ABADON 23. Dowództwo Wojska Polskiego apeluje do Polaków o ostrożność i przypomina, jak zachować się podczas przejazdu kolumny wojskowej.

Wzmożony ruch konwojów wojskowych na drogach województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego związany jest z niezapowiedzianymi ćwiczeniami taktyczno-logistycznymi ABADON 23. Szkolenie sprawdzi zdolność 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej do realizacji zamierzonych zadań w założonych ramach czasowych.

Dla wielu osób obecność konwoju sprzętu wojskowego i żołnierzy może być nieznanym widokiem. Z tego powodu Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przypomina o podstawowych zasadach zachowania się podczas mijania takich konwojów. Są one następujące:

Zabronione jest przejeżdżanie pomiędzy pojazdami w konwoju,

Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny pojazdów wojskowych tylko poza obszarem zaludnionym,

W razie potrzeby należy zwolnić, zjechać na pobocze lub zatrzymać się, aby przepuścić konwój,

Inspektorat Sił Zbrojnych przestrzega również przed fotografowaniem i nagrywaniem konwoju wojskowego, a tym bardziej przed rozpowszechnianiem treści wskazujących na jego lokalizację, czas przejazdu, numery i skład na portalach społecznościowych – Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itp.

Należy przypomnieć, że publicznie dostępne materiały foto i wideo mogą być źródłem wiedzy np. o rozmieszczeniu wojsk, przemieszczaniu się konkretnych jednostek, ich liczebności czy posiadanym sprzęcie wojskowym. Zdjęcia i filmy zawierają również metadane, głównie informacje o czasie ich wykonania i współrzędnych GPS.

Ich nieprzemyślane rozpowszechnianie może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obrony kraju. Często sieci społecznościowe są źródłem cennych informacji dla agencji wywiadowczych wrogich nam państw, w tym np. Rosji czy Białorusi.