W tegorocznym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, opublikowanym przez PAS, po raz kolejny zwyciężyła Nowa Ruda. Ale takich miast jest niestety więcej.

W kolejnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, opublikowanym właśnie przez Polski Alarm Smogowy, liderem po raz kolejny została Nowa Ruda. Jej mieszkańcy doświadczają poważnych problemów zdrowotnych z powodu wysokiego stężenia substancji rakotwórczych.

Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce. Nowa Ruda po raz kolejny została liderem.

Aktualny ranking miast, w których mieszkanie w Polsce stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia i życia, został opracowany na podstawie danych zidentyfikowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Raport został przygotowany we współpracy z Grupą Luxmed.

Pod uwagę wzięto nie tylko liczbę dni, w których smog przekroczył wszelkie dopuszczalne normy, ale także poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 i benzo(a)pirenem. Podane dane dotyczą roku 2022.

Na pierwszym miejscu we wszystkich możliwych kategoriach ponownie znalazła się Nowa Ruda. W całym 2022 roku 95 dni w tym mieście było tzw. dniami smugowymi. W tym samym czasie stężenie pyłu PM10 oraz najwyższe stężenie rakotwórczego benzo[a]pirenu osiągnęło 900% dopuszczalnej normy.

Oprócz Nowej Rudy w czołówce rakotwórczych miast znalazł się Nowy Targ. Za nim uplasowały się Sucha Beskidzka, Nowy Sącz i Żywiec. Do grona najbardziej śmierdzących miast dołączyło także Nowe Miasto Lubawskie, ale może to wynikać z faktu, że stacja pomiarowa została tam zainstalowana dopiero niedawno.

– Nowa Ruda na Dolnym Śląsku po raz kolejny stała się smogową stolicą kraju – we wszystkich kategoriach. “Jeśli nie zostaną podjęte realne działania w celu wyeliminowania paliw kopalnych z domów, to miasto (i inne podobne) nigdy nie wydostanie się z czarnej dziury” – czytamy na profilu Alarmu Smogowego w serwisie X (dawniej Twitter).

Choroba smogowa zatruwa nas do 90 dni w roku, ale nadchodzi poprawa.

– Wśród smogowych liderów zastanawia duża liczba miejscowości w Małopolsce (aż pięć z 15 o najwyższym stężeniu benzo[a]pirenu). Przedstawiciele organizacji Polski Alarm Smogowy twierdzą, że to właśnie w tym województwie decyzją sejmiku zezwolono na rozszerzenie wykorzystania paliw kopalnych.

Tymczasem najwyższe roczne stężenia pyłu PM10 odnotowano (poza Nową Rudą) w Pszczynie, Radomsku, Zdzieszowicach, Wodzisławiu-Śląskim i Żywcu. W tych samych miastach smog dokuczał nam najdłużej – od 52 do 76 dni w roku.

Warto zauważyć, że próby odejścia od paliw kopalnych w wielu miastach przyniosły efekty. W Krakowie i Rybniku średnioroczne stężenie pyłu PM10 spadło o 40%. Tempo zmian jest jednak zbyt wolne i na poprawę sytuacji będziemy musieli poczekać jeszcze wiele lat.

Zanieczyszczenie środowiska tego typu bardzo często prowadzi do chorób układu oddechowego i raka płuc. Mimo to stopniowo zmierzamy w dobrym kierunku. Zmiany w jakości powietrza zaczynają być odczuwalne przez mieszkańców miasta.

W ciągu kilku lat, od kiedy opublikowaliśmy nasz ranking, w Polsce zniknęło około 800 tysięcy, a może nawet milion, kopciuchów. Liczba takich kotłów spadła z 4 mln do 3 mln.