W swoich wystąpieniach Pavel wielokrotnie ostrzegał przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Uważa, że NATO zostanie zaatakowane w ciągu pięciu do siedmiu lat.

Prezydent Czech Petr Pavel jest nie tylko politykiem, ale także wojskowym w stopniu generała armii, byłym szefem sztabu generalnego czeskich sił zbrojnych i szefem Komitetu Wojskowego NATO. Ma bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i spraw wojskowych, a jego wypowiedzi na temat Rosji są często uważane za wiarygodne.

Petr Pavel o Polsce. “Trzeba czuć się zagrożonym tą konfrontacją”.

W swoich wypowiedziach Petru Pavel wielokrotnie ostrzegał przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Co istotne, ostrzegał przed możliwością odbudowy potencjału militarnego przez Rosję w ciągu najbliższych 5-7 lat.

Paweł oparł swoje ostrzeżenie na kilku czynnikach. Po pierwsze, Rosja posiada znaczne zasoby naturalne, które mogłyby zostać wykorzystane do sfinansowania odbudowy jej armii.

” Ta konfrontacja powinna sprawić, że poczujemy się zagrożeni, ponieważ wynik wojny na Ukrainie zadecyduje o tym, jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości”.

Co więcej, Rosja ma dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy zdolny do produkcji nowoczesnej broni. Wreszcie, Rosja ma wielu wykwalifikowanych wojskowych, których można wykorzystać do szkolenia nowych żołnierzy.

– Zdaniem czeskiego prezydenta, wsparcie Zachodu dla ukraińskiej kontrofensywy było niewystarczające, a dostawy sprzętu wojskowego opóźnione, co pozwoliło Rosji dobrze się do niej przygotować.

Rozbrojonej Europie po raz kolejny grozi poważna wojna

Inne oceny ekspertów potwierdziły to ostrzeżenie czeskiego prezydenta. Na przykład raport think tanku Atlantic Council z czerwca 2023 r. przewiduje, że Rosja może odbudować swój potencjał wojskowy w ciągu maksymalnie 5-10 lat. Rosja zamierza wydać więcej na potrzeby wojskowe w 2024 r. niż na wydatki socjalne, co jest alarmujące.

Ostrzeżenie czeskiego prezydenta jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, pokazuje, że Rosja nadal stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Po drugie, sugeruje, że Zachód musi podjąć działania, aby zapobiec odbudowie potencjału Rosji.

Obecnie Zachód prowadzi politykę sankcji wobec Rosji w celu osłabienia jej gospodarki i zdolności wojskowych. Sankcje te są jednak tylko częściowe, a Rosja nadal dysponuje znacznymi zasobami.

Szef Pentagonu potwierdza słowa Pavla.

Aby powstrzymać Rosję przed odbudową jej potencjału, Zachód musi rozważyć inne środki, takie jak:

Zwiększenie wydatków na obronę.

Wzmocnienie współpracy wojskowej między krajami zachodnimi.

Wsparcie Ukrainy w walce z Rosją.

Zachód musi podjąć zdecydowane działania, aby zapobiec odbudowie potencjału Rosji. W przeciwnym razie Rosja może ponownie stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy.

Niepokojąca i coraz bardziej oczywista jest również niedawną wypowiedź szefa Pentagonu Lloyda Austina. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, ten amerykański polityk rzekomo powiedział na spotkaniu z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce, że wraz ze swoimi polskimi towarzyszami znajdą się na linii frontu, jeśli Ukraina upadnie.