Mali przedsiębiorcy będą mieli zrównane warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ci z miesięcznym przychodem do 20 000 zł zapłacą jedynie 286,33 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2025 r. przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej będą mieli przywróconą zryczałtowaną składkę zdrowotną.

Dodatkowo, 93% przedsiębiorców rozliczających się PIT (niezależnie od formy opodatkowania), szczególnie tych o niskich i średnich dochodach, będzie miało obniżone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady opłacania składki zdrowotnej od 2025 r. będą zgodne ze skalą podatkową.

Na wprowadzeniu zryczałtowanej składki zdrowotnej skorzysta ponad 1,3 mln podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według skali podatkowej.

Składka wyniesie 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 310 zł miesięcznie (w warunkach 2025 r.).

Rozwiązanie to upraszcza system, zapewniając stabilność i przewidywalność przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Składka jest zryczałtowanym podatkiem na ubezpieczenie zdrowotne.

Właściciele firm opodatkowani liniową stawką 19% w ramach PIT muszą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka obliczana jest na podstawie dochodu. Jeśli ich miesięczny dochód jest niższy niż dwukrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zapłacą taką samą składkę jak osoby rozliczające się z fiskusem, czyli 9% podstawy wynoszącej 75% minimalnego wynagrodzenia. Na nowym systemie zyskają ok. 100 zł miesięcznie (w warunkach 2025 r.) w porównaniu do obecnego systemu. Wraz ze wzrostem dochodów rośnie korzyść z niższej składki, maksymalnie do ok. 530 zł miesięcznie dla osób zarabiających do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby zarabiające powyżej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9% od nadwyżki dochodów powyżej tego progu.

Przy założeniu, że miesięczne przychody nie przekroczą czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia, ryczałtowcy zapłacą ok. 310 zł miesięcznie (9% z 75% minimalnego wynagrodzenia w warunkach 2025 r.). Będzie to dla nich korzystne ze względu na obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy zapłacą zryczałtowaną minimalną składkę w wysokości 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia plus 3,5% od każdego przychodu przekraczającego czterokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W 2022 r. na ochronę zdrowia wydano 151 mld zł, w tym 122 mld zł na składki do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacili pracownicy (ponad 62,1 mld zł), emeryci i renciści (prawie 28 mld zł), przedsiębiorcy (ponad 19 mld zł) oraz inne grupy ubezpieczonych, w tym ubezpieczeni w KRUS (13 mld zł).

Obecnie wydatki przekraczają 197 mld zł. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w stosunku do propozycji poprzedniego rządu budżet został zwiększony o 3 mld zł. Wzrost ten obejmuje obligacje przeniesione z TVP do NFZ oraz 2,2 mld zł z funduszu zapasowego NFZ na zapłatę szpitalom za nadwykonania w 2023 r. Minister Izabela Leszczyna przekazała tę informację i poruszyła kwestię składek pracowniczych i emerytalnych.

Jeśli zasady pozostają niezmienione, ubezpieczenie nadal będzie wynosić 9% dochodu na obecnych warunkach 2025.